News
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

PDF Друкувати

Кафедра прикладної математики та

моделювання складних систем


 

LAST_UPDATED2
 

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем здійснює підготовку:

· бакалаврів зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньою програмою (спеціалізацією) «Прикладна математика»;

· магістрів зі спеціалності 113 «Прикладна математика» за освітньо-науковою програмою та освітньо-професійною програмою (спеціалізацією) «Прикладна математика»;

· докторів філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньою програмою (спеціалізацією) «Прикладна математика»;

· докторів філософії зі спеціалності 104 «Фізика та астрономія» за освітньою програмою (спеціалізацією) «Фізика конденсованого стану».