Головна сторінка Загальна фізика методичні матеріали
PDF Друкувати

Методичнi матерiали з дисциплiни

Результати  студентів заочного факультету з дисципліни фізика на 08.02.2017 р.

Результати  студентів заочного факультету з дисципліни фізика на 08.02.2017р. (1 курс)

Осiннiй семестр викладання (2017)

Питання до іспиту з дисципліни “Загальна фізика” для студентів ІЗВДН на осінній семестр 2017 року

Протокол для виконання лабораторних робіт(осінь 2017)


Весняний семестр викладання

Питання до іспиту з дисципліни “Загальна фізика” для студентів ІЗВДН на весняний семестр 2016 року

Протокол для виконання лабораторних робіт(весна 2017) 

 

 

5-й семестр викладання (3-й курс, осiннiй семестр)

Питання до іспиту з дисципліни “Загальна фізика” для студентів 3-го курсу ІЗВДН на осінній семестр 2016 року

протокол для виконання лабораторних робіт

 

 

Список лiтератури (основна):

 1. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник, Ч.1. - Суми : СумДУ, 2006. - 184 с.
 2. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А.Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник, Ч.2. - Суми : СумДУ, 2006. - 142 с.
 3. Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика" : Для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання, Ч.3. - Суми : СумДУ, 2006. - 147с.
 4. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Пiвень Г.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 1. Фiзичнi основи механiки. Електрика i магнетизм. - 2-ге вид. - К.: Либiдь, 2001.
 5. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фiзики: Навч. посiбник: У 2 кн. Книга 2. Оптика. Фiзика атома i атомного ядра. Молекулярна фiзика i термодинамiка. - К.: Либiдь, 2001.
 6. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.1.
 7. Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.2.
 8. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Загальна фiзика" / Укладачi: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - Ч.1
 9. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Загальна фiзика" / Укладачi: О. В.Лисенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - Ч.2

Список лiтератури (додаткова):

 1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. - 432 с.
 2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука, 1982. - 496 с.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 3-е изд., испр. - М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. - 320 с.
 4. Савельев И.В. Курс физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1989.
 5. Савельев И.В. Курс физики. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика.-М.:Наука,1989.

 

Список студентів заочного факультету які не отримали залік з дисципліни фізика на 28.04.2012 р. (2-й курс 4-й семестр).


Список студентів ЦЗДВН склавших тест з фізики на позитивну оцінку на 18.02.2016р.

LAST_UPDATED2