PDF Друкувати

Методичні матеріали з дисципліни «Статистична фізика»
для студентів 2-го курсу ЕЛІТ факультету СумДУ
 

Перелік питань курсу "Статистична фізика", теми та задачі для практичних занять

Конспекти лекцій

Конспект лекцій (теми 1-5,7)

 

Список літератури

  1. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т2. Квантова механіка. Термодинаміка i статистична фізика. – К. Вища школа,1993.
  2. Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика. - М.: Наука, 1990.
  3. Савельев И.В. Курс физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика.  М.: Наука, 1989.
  4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика . Т.5. Статистическая физика. – М.: Наука, 1989.
  5. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. – М.: Наука, 1973.
  6. Васильев А.М. Введение в статистическую физику.  М.: Высшая школа, 1980.
  7. Савельев И.В. Курс физики. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.: Наука, 1989.
  8. Дущенко В.П., Кучерук I.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 1993.
  9. Кондратьев А.С., Романов В.П. Задачи по статистической физике. М.: Наука, 1992.
  10. Радушкевич Л.В. Курс статистической физики  М.:”Просвещение”, 1966.
  11. Берклеевский курс физики. Том V. Рейф Ф. Статистическая физика.  М.: Висшая школа, 1985.
  12. Кубо Р. Статистическая механика.  М.: Наука, 1979.
  13. Гаркуша І.П., Курінний В.П., Певзнер М.Ш. Збірник задач з фізики: Навч. посібник/ За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Вища шк., 1995.
LAST_UPDATED2