Методичні матеріали з дисципліни «Квантова механіка»
для студентів 2-го курсу ЕЛІТ факультету СумДУ
 

Перелік питань курсу "Квантова механіка", теми та задачі для практичних занять (формат DOC / формат PDF)

Конспекти лекцій

Конспект лекцій (теми 1-10)

Програма для перегляду файлів у djvu форматі

 

Список літератури

  1. І.О. Вакарчук. Квантова механіка: Підручник. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 784 с.
  2. І.Р. Юхновський. Основи квантової механіки: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.:Либідь, 2002. –392 с.
  3. А.С.Давыдов. Квантовая механика. Москва: Ф.-м. лит-ра, 1963.
  4. Л.Д.Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Москва: Ф.-м. лит‑ра, 1963.
  5. В.В.Мултановский, А.С. Василевский. Курс теоретической физики. Квантовая механика. Москва: Просвещение, 1991. (РЕКОМЕНДУЮ)
  6. Д.И. Блохинцев. Основы квантовой механики, 1976.
  7. Ю.М. Овчаренко. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни „Квантова механіка” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Суми, Вид-во СумДУ, 2002.
LAST_UPDATED2