Головна сторінка
PDF Друкувати

Наукова робота 

Основні наукові напрямки роботи кафедри:

 • фізика релятивістських плазмоподібних систем;
 • ієрархія в природі та ієрархічні методи дослідження. 

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів зі спеціальності „Фізична електроніка”. За період з 1991 по 2008 рік підготовлено 12 кандидатів наук та 1 доктор наук. На сьогодняшній день підготовку проходить 1 аспірант.

Основні наукові здобутки працівників кафедри теоретичної фізики:

 • Уперше в колишньому СРСР запропонована схема лазера на вільних електронах (ЛВЕ) (патент від 1972 р.), яка в 1975 році була експериментально реалізована.
 • Уперше запропоновані бортові системи космічного базування на основі ЛВЕ (1978 р.).
 • Уперше запропоновані супергетеродинні ЛВЕ (плазма - пучкові та двопотокові (1979 р.)).
 • Уперше запропоновані ЛВЕ з каскадним перетворенням частоти сигналу (1979 р.).
 • Побудована нелінійна кінетична теорія параметричних та супергетеродинних ЛВЕ (1977-1997 рр.). Передбачена можливість реалізації ряду нових фізичних ефектів (послаблення насичення у ЛВЕ з повздовжнім електричним полем підпору, ефекти поляризаційної та фазової дискримінації, ефекти нелінійної генерації додаткових магнітних та електричних полів у ЛВЕ та інші).
 • Уперше запропоновано i теоретично обґрунтовано новий принцип прискорення заряджених частинок у схрещених ондуляторних магнітному та електричному вихровому полях (ЕН-ондуляторних) (1991 р.).
 • Розроблена серія схем прискорювачів на основі ЕН-ондуляторних полів (ЕН-прискорювачiв) (1995-2000 рр.).
 • Розроблена нова концепція теорії ієрархічних динамічних систем. На базі даної концепції розвинуто ієрархічний метод розв'язання задач динаміки (1991-2000 рр.).
 • У рамках ієрархічного підходу розвинуто ряд більш частинних методів розв'язання нелінійних задач електродинаміки (ієрархічна версія методу Боголюбова, метод усередненого кінетичного рівняння, метод усередненого квазігідродинамічного рівняння, метод усередненого рівняння для густини струму, метод ієрархічного перетворення координат, метод усереднених характеристик i т.д.) (1993-2006 рр.).
 • Опубліковано більше ніж 180 наукових праць у міжнародних та українських виданнях, отримано 27 патентів на ряд конструкцій ЛВЕ та ЕН-систем (у тому числі й зарубіжних), опубліковано 3 монографії.
Монографії, які опубліковані за результатами наукової діяльності кафедри:
 1. Kulish V.V. Hierarchical methods: Vol. I. Hierarchy and Hierarchic Asymptotic Methods in Electrodynamics, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 380 p.
 2. Kulish V.V. Hierarchical methods. Vol. II. Undulative electrodynamic systems, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 396 p.
 3. Kulish V.V. Methods of averaging in nonlinear problem of relativistic electrodynamics. - Tampa, Atlanta: World Federation Published Company, Inc., 1996. – 263 p.
Колективом кафедри виконуються та були виконані наукові теми з фундаментальних досліджень. Найбільш вагомим є проект УНТЦ №1457 «CHARGED GROUND OF THE POSSIBILITY OF CREATION OF THE DEVICES ON THE BASIS OF PARTICLES ACCELERATION WITH CROSSED EH-FIELDS IN UNDULATING FASHION» фінансуюча сторона США, 1999-2001.
LAST_UPDATED2